Wakacje nad morzem w Polsce

wypoczynek... wakacje... wczasy....

Czarne

24 lipiec 2013r.

CZARNE Małe, od zawsze pograniczne miasteczko nad Czernicą, otaczają rozległe sosnowe lasy. Czas biegnie tu wolno, zakłócany tragicznymi wydarzeniami, takimi jak choćby walna bitwa polsko-szwedzka w 1629 roku, rebelia w tutejszym więzieniu w 1989 roku czy głośny wiosną 2005 roku konflikt między mieszkańcami a proboszczem (który usunął z kościoła portret Jana Pawła II). Położenie na uboczu wiele razy wpływało na dzieje Czarnego - tu wszak znajdował się słynny obóz jeniecki Hammerstein, a dziś działa znane w Polsce więzienie. Wiem, że nie brzmi to może zbyt zachęcająco, ale nakłaniam do odwiedzenia Czarnego (i okolic).

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Zwiedzamy Debrzno

24 lipiec 2013r.

ZWIEDZAMY DEBRZNO Położenie ulic w centrum zachował się w niezmienionym od wieków układzie. Przyjeżdżający do Debrzna ze względu na wielkość miasta i oznakowanie nie powinni mieć większych problemów z poruszaniem się tu. Zniszczenia w 1945 roku nie pozbawiły miasta wszystkich zabytków. Niestety, po wojnie w miejscu większości kamieniczek pobudowano bloki i klockowate obiekty handlowo-usługowe.

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Okolice Debrzna i Czarnego

24 lipiec 2013r.

OKOLICE DEBRZNA I CZARNEGO Południowo-Zachodnia część powiatu człuchowskiego w czasach historycznych nigdy nie była zamieszkana przez zwartą grupę ludności kaszubskiej. Od podboju nadnoteckich rubieży Pomorza przez książąt piastowskich i przeprowadzonej tam kolonizacji okolice te związane były przede wszystkim z Poznaniem, a teren ten zwyczajowo zwano Krajną. Ani dziś, ani w przeszłości jednak określeniem tym nie obejmowano już okolic Debrzna.

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Okolice Koczały,Przechlewa i Rzecznicy

24 lipiec 2013r.

OKOLICE KOCZAŁY, PRZECHLEWA I RZECZENICY Trzy gminy leżące wzdłuż górnego biegu Brdy stanowią centralną i północno-zachodnią część powiatu. Zapewne około 2/3 powierzchni zajmują tu łasy, stanowiące przedłużenie w kierunku zachodnim Borów Tucholskich. N/e ma tu, jak gdzie indziej, typowych dla Kaszub "pustek", czy// pojedynczych samotnych gospodarstw położonych w oddaleniu od wsi.

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Kościerzyna

20 czerwiec 2012r.

Około połowy XIX w. Kościerzyna wyróżnia się jako żywotny ośrodek polskości, podejmujący energiczną działalność społeczną i narodową. W 1861 r. uruchomiona została prywatna szkoła żeńska, a w 1866 r. seminarium nauczycielskie, zaś w 1889 r. progimnazjum. Zakłady te pielęgnowały początkowo troskliwie tradycje polskie i dzięki patriotycznej postawie części polskiego nauczycielstwa były ogniskami polskiego wychowania. Prowadzona przez ss. wincentynki szkoła dziewcząt została na skutek denuncjacji zwizytowana przez ministra oświaty z Berlina, osławionego polakożercę Goslera, a następnie przekształcona na szkołę świecką. Wymienione stowarzyszenie w 1878 r. wydalono z Kościerzyny. Dyrektorem seminarium nauczycielskiego był przez jakiś czas znany poeta śląski Konstanty

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Czapelsko

20 czerwiec 2012r.

Czapelsko (18 km) jest bardzo starą osadą, która przywilej lokacyjny uzyskała w 1323 r. Był to niegdyś ośrodek majątku, który wraz z wielkim obszarem leśnym w 1617 r. uzyskali jezuici ze Starych Szkotów, a utracili w 1772 r. w związku z konfiskatą ich dóbr przez władze pruskie. Na krańcu wsi za Reknicą, w miejscu spiętrzenia jej niegdyś tamą młyńską, wznosi się skromny kościółek o konstrukcji szkieletowej, zbudowany w 1861 r. na miejscu starszego. Otaczają go stare drzewa, między którymi stoi zabytkowa figura na granitowym slupie. Wyposażenie z okresu baroku. Do niedawna stał we wsi barokowy

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

wszystkie wpisy